*בכפוף לתנאי המבצע   * החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת