ניתן לרכוש תפילין מהודרות עור 1 בעבודת יד עם אחריות

רח' זבולון 13 קרית אתא | טל: 04-8450202
נייד: 052-8698694 | 050-6495335

www.mishkanhakodesh.co.il