מענטש | מרכז קייזר, גינות זבולון 24 מודיעין |  077-3393770