אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רשיון עפ"י דין המתחשב בנתונים
 ובצרכים המיוחדים של כל אדם,אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד


פרסום בגוגל